Onderzoek

Overheid

Nils heeft ruime ervaring met onderzoek naar het efficiënt en effectief functioneren van de overheid. In de afgelopen jaren was hij onder andere rekenkameronderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Den Haag.

College van Burgemeester en Wethouders

Ook deed hij doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek (het zogenaamde artikel 213a Gemeentewetonderzoek) voor het college van burgemeester en wethouders van Den Haag. Ook was hij extern lid en voorzitter ad interim van de Groene Hart Rekenkamer en is hij extern lid en vicevoorzitter van de Rekenkamercommissie Westland. Voorts heeft hij diverse andere rekenkamer(commissies) bijgestaan in de opzet en uitvoering van  onderzoek.

Onderzoek

Als onderzoeker of begeleider van een rekenkameronderzoek heeft Nils een bijzondere brede belangstelling voor onderwerpen. Van luchtkwaliteit tot dienstverlening, van toerisme en recreatie tot de programmabegroting.

In ruim 15 jaar tijd deed hij of begeleidde hij onderzoek naar onder meer: minimabeleid, economisch vestigingsbeleid, publieke dienstverlening, de decentralisaties sociaal domein, maatschappelijke voorzieningen, brede scholen, lokale belastingen, monitoring van een coalitieakkoord, luchtkwaliteit, de gemeentelijke accountant, jeugd (CJG’s), subsidies & de programmabegroting.

Uw rekenkamer of college

Nils zet graag zijn kennis en ervaring in als onderzoeker om voor uw rekenkamer of college een onderzoek volledig van begin (onderzoeksopzet) tot eind (presentatie aan de gemeenteraad) aan te pakken. Ook kan hij desgewenst meedenken of ondersteunen in een bepaalde fase van een onderzoek (o.a. formuleren probleemstelling, uitvoeren beleidsanalyse of empirisch onderzoek, financiële analyse, opstellen rapport).  

Heeft uw rekenkamer(commissie) of college behoefte aan een externe blik, een grondige analyse en een gedegen onderzoek? Neem contact op.

error: Content is protected !!