Werkervaring Nils Nijdam

Werkervaring Nils Nijdam

Werkervaring Nils Nijdam

Werkervaring Nils Nijdam – Nils Nijdam Advies & Onderzoek Den Haag

Algemene Rekenkamer

Projectleider / Onderzoeker

Feb 2020 – Present

Binnen de onderzoeksdirectie die kijkt naar het binnenlands bestuur vervul ik de rol van projectleider en onderzoeker met als aandachtsgebied bestuurlijke en financiële verhoudingen en sturingsvraagstukken.

Algemene Rekenkamer

Gemeente Den Haag

Directiesecretaris / Adviseur Algemeen Directeur

Mar 2019 – Feb 2020

Bij de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn vervul ik de rol van directiesecretaris en adviseur van de algemeen directeur.

Gemeente Den Haag

Senior Beleidsadviseur

Jan 2014 – Feb 2019

Binnen de afdeling Beleid (Beleid, Onderzoek & Projecten) van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten werkte ik bij de teams Coördinatie, Financiën en Onderzoek en Inkomen, Armoede en Schulden op het snijvlak van beleid, bestuur en financiën.
Taken: ‘brugfunctie’ beleid & financiën op participatie en voorzieningen (Wmo/3D & armoede / financiële dienstverlening), strategische advisering aan dienstdirectie over bestuurlijke thema’s en coördinatie projecten (o.a. ondersteuning coalitieonderhandelingen, opstellen sociale agenda), begeleiden/coachen van enkele beleidsmedewerkers.

Vice-voorzitter Jong Den Haag

Jan 2014 – Mar 2015

Jong Den Haag is hét netwerk binnen de Gemeente Den Haag voor álle collega’s jong van geest. In 2014 vervulde ik binnen het bestuur van Jong Den Haag de rol van vice-voorzitter. Ik was verantwoordelijk voor de externe betrekkingen van ons netwerk (o.a. andere jong netwerken), talentontwikkeling (stimuleren jong in medezeggenschap, Jong Den Haag denktank, mobiliteit) en de jaarlijkse studiereis.

Projectleider Onderzoeker

Sep 2012 – Dec 2013

Binnen de directie Concernbedrijfsvoering van de Bestuursdienst bestond een kleine strategische stafafdeling, Onderzoek, Projecten en Subsidieverwerving. Bij deze afdeling hield ik mij bezig met doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek in opdracht van het college (ex. art. 213a Gemeentewet) en projecten (o.a. coördinatie gemeentebrede aanpak topinkomens bij gesubsidieerde instellingen, ontwikkelen kennisagenda, voorbereiding nieuw college).

Onderzoeker

Oct 2009 – Aug 2012

Vanaf oktober 2009 tot augustus 2012 werkte ik bij de Rekenkamer Den Haag als onderzoeker. Ik deed in deze functie doelmatigheids-, doeltreffendheids en rechtmatigheidsonderzoek op een breed scala aan beleidsonderwerpen.

Trainee

Sep 2008 – Sep 2010

Geselecteerd voor een tweejarig traineeprogramma gericht op persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling, deelname aan diverse gemeentebrede activiteiten.

Beleidsmedewerker Kaderstelling en Beleid

Sep 2008 – Sep 2009

Adviseren over juridisch financiële thema’s (o.a. subsidies, staatssteun en aanbesteding), opzetten en beheren van een Kennisplein en intern opleidingenprogramma.

Rekenkamercommissie Westland

Lid & vice-voorzitter

Sep 2016 – Present

Lid & vice-voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Westland. Deze rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid (efficiëntie), doeltreffendheid (effectiviteit) en rechtmatigheid van het door de gemeentebestuur van Westland gevoerde beleid.

Rekenkamercommissie Westland

Groene Hart Rekenkamer

Lid / Voorzitter ad interim

Sep 2012 – Dec 2016

Lid van de Groene Hart Rekenkamer. Deze rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid (efficiëntie), doeltreffendheid (effectiviteit) en rechtmatigheid van het door de gemeentebesturen van Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen gevoerde beleid. Per begin 2016 voorzitter ad interim.

Groene Hart Rekenkamer

#200820092010201120122013201420152016201720182019202020213D3D & armoedeaanbestedingactiviteitactiviteitenad interimadviesadviestrajectadviseurafdelingafdeling Beleidafdeling Beleid Onderzoek & Projectenagendaalgemeen directeurAlgemene RekenkameranalysearmoedeB&Wbedrijfbedrijfsvoeringbegeleidenbegeleidingbeheerbeleidbeleid & financiënbeleidsadviseurbeleidsanalysebeleidsmedewerkerbestuurbestuurlijkbestuurlijke verhoudingenbetrekkingbinnenlandBinnenlands BestuurBodegraven-ReeuwijkbrugfunctieBurgerparticipatiecarrièrecoachcoachencoachingcoalitiecoalitieonderhandelingencollegacollegecollege Burgemeesters & WethouderscommissieconcernConcernbedrijfsvoeringcoördinatiedeelnameDen Haagdenktankdienstdienst Onderwijs Cultuur Welzijndienst Sociale Zakendienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidprojectendienstdirectiedienstverleningdirecteurdirectiedirectie Concernbedrijfsvoeringdirectiesecretarisdoelmatigheiddoeltreffendheideffectiviteitefficiëntieempirisch onderzoekervaringexternfasefinancieelfinanciële analysefinanciële dienstverleningfinanciële verhoudingenfinanciënformulerengebiedgemeenteGemeente Den HaagGemeente Westlandgemeentebesturengemeentebestuurgemeentebreedgemeentelijke RekenkamergemeenteraadGoudagovernanceGroene HartGroene Hart RekenkamerinhoudelijkinkomeninternjeugdJong Den HaagjuridischkaderkaderstellingKaderstelling en BeleidkenniskennispleinleiderlidmedewerkersmedezeggenschapmeedenkenmobiliteitnetwerkNils NijdamOCWonderhandelingondersteuningonderzoekonderzoekeronderzoeksdirectieonderzoeksopzetontwikkelingopleidingopstellenopzettenorganisatieoverheidoverheidssturingparticipatiepersoonlijkpresentatieprobleemstellingprogrammaprojectprojectenprojectleiderraadrapportrechtmatigheidreisrekenkamerrekenkamercommissieRekenkamercommissie Westlandresilienceresponsibilityrolschuldensecretarisselectieseniorsenior beleidsadviseursnijvlaksociaalsociaal domeinsociale agendaSociale Zakenstaatssteunstimulerenstrategischstrategische adviseringstudiestudiereissturingSturing in 3Dsubsidiesubsidiestakentalenttalentontwikkelingteamteam Armoede en Schuldenteam Coördinatieteam Financiënteam Financiën en Onderzoek en Inkomenthematraineetraineeprogrammauitvoerenverantwoordelijkverhoudingenvice-voorzittervisievoorzieningvoorzieningenvoorzittervraagvraagstukvraagstukkenWaddinxveenwerkwerk & inkomenwerkervaringWestlandWmo

Meer informatie

Educatie

Overzicht

Categorieën
error: Content is protected !!