Over Nils

Nils Nijdam – Advies & Onderzoek

Doctor Nils Nijdam – Advies & Onderzoek – Den Haag

Nils Nijdam

Nils Nijdam

Nils Nijdam

Nils Nijdam (Groningen, 1983) studeerde van 2002 tot 2008 rechten en bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). In zijn studietijd ontwikkelde hij een brede belangstelling voor het Nederlandse openbaar bestuur; voor onder andere beleidsvorming & evaluatie, organisatie & bedrijfsvoering, bestuurlijke verhoudingen en meer.

LinkedIn

Nils Nijdam Advies & Onderzoek

In 2017 is hij gestart met Nils Nijdam Advies & Onderzoek om zijn ervaring en kijk op het openbaar bestuur ook in te kunnen zetten voor andere overheden.

Nils

Nils is vanaf begin 2020 tot op heden werkzaam bij de Algemene Rekenkamer en sinds 2016 lid & vice-voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Westland. Deze rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid (efficiëntie), doeltreffendheid (effectiviteit) en rechtmatigheid van het door de gemeentebestuur van Westland gevoerde beleid.

Als hobby heeft Nils onder meer hardlopen, daardoor is hij te vinden bij diverse hardloopevenementen door heel Nederland maar ook in het buitenland.

Meer Nils: over Nils | Twitter

Proefschrift

Op donderdag 8 oktober 2020 is Nils gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) op zijn proefschrift ‘Sturing in 3D. Een onderzoek naar gemeentelijke sturing op de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein’.

Heeft u belangstelling voor zijn onderzoek en/of zou u graag zijn proefschrift willen ontvangen, vul dan het speciale aanvraagformulier in.

Promotie

Dit was een zogenaamde hybride promotie die ook was te volgen via een online livestream. De promotieplechtigheid is hier terug te kijken.
Indien u meer wilt weten over sturen in het gemeentelijk sociaal domein na de decentralisaties,  neem dan contact op.

Binnenlands Bestuur

Door het promoveren en het onderzoek als proefschrift ‘Sturing in 3D’, is Nils onlangs benaderd voor een interview door Binnenlands Bestuur.

Lees het interview met Binnenlands Bestuur; “Eenheidsworst in Gemeentelijk 3D-beleid” om meer te weten te komen over zijn onderzoek naar verhoudingen tussen gemeentes, Rijksoverheid en Gemeentelijk 3D-beleid.

Opleiding

Nils studeerde van 2002 tot 2008 rechten (Nederlands Recht, met een masterspecialisatie Staats- en Bestuursrecht en minor rechtstheorie / politicologie) en bestuurskunde (Recht en Bestuur, Juridische Bestuurswetenschappen) aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

In 2009 heeft hij deelgenomen aan de Leergang Rekenkameronderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercomissies (NVRR).

In 2012-2013 deed hij de Metropoolopleiding aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en PBLQ-ROI.

Ervaring

Inmiddels heeft Nils bijna 15 jaar ervaring bij diverse overheden (gemeentelijk, provinciaal & rijks) en in verschillende functies als onderzoeker en adviseur. Deze ervaring deed hij op als onderzoeker en als lid bij diverse rekenkamers en als strategisch / senior beleids- en directie adviseur.

In 2008 was hij geselecteerd om deel te nemen aan het academisch traineeprogramma van de gemeente Den Haag.  Van 2008 tot 2020 was hij werkzaam bij deze gemeente, onder meer op het snijvlak van bestuur, beleid en financiën als onderzoeker voor de rekenkamer, voor het college van burgemeester en wethouders en als adviseur in het sociaal domein.

Vanaf het begin van 2020 is Nils werkzaam bij de Algemene Rekenkamer.

Visie en Missie | Werkervaring | Projecten

error: Content is protected !!