Boek Sturing in 3D

Boek Sturing in 3D

Boek | Sturing in 3D – ISBN/EAN: 978-94-6332-657-5 – Proefschrift | Promotie Nils Nijdam

Samenvatting boek | Voorwoord | Dankwoord | Boek bestellen

Proefschrift

Sturing in 3D

Een onderzoek naar gemeentelijke sturing op de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein

Steering in 3D

A study into municipal steering on the decentralized tasks in the social domain
Boek Sturing in 3D - Een onderzoek naar gemeentelijke sturing op de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein - Doctor Nils Nijdam

Graad van doctor

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. R.C.M.E. Engels en volgens besluit van het College voor Promoties.

Openbare verdediging

De openbare verdediging heeft plaatsgevonden op donderdag 8 oktober 2020 om 9.30 uur door Nils Nijdam geboren te Groningen.

Promotiecommissie

PromotorProf. dr. H.J.M. Fenger
FaculteitErasmus School of Social and Behavioural Sciences
PromotorProf. dr. M.J.W. van Twist
FaculteitErasmus School of Social and Behavioural Sciences
Overige ledenProf.dr. M.J.G.J.A. BoogersProf.dr. C.F. van den BergProf.dr. M. van der Steen

Voorwoord

De eerste gedachten voor dit proefschrift ontstonden in een gesprek met Menno Fenger in de tuin van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) op een nazomermiddag in 2013. Een gesprek op aanraden van Arthur Ringeling omdat ik mijn stage en scriptie traject in de Metropool opleiding zo leuk had gevonden. Een stage die ik op aanraden van Roel in ’t Veld had gedaan in België om me te kunnen verbazen en verwonderen over de complexiteit van bestuur. Een scriptie waarin ik de Belgische federale en Vlaamse staatshervormingen had vergeleken met de toen nog aanstaande Nederlandse decentralisaties. Najaar 2013 kreeg ik de vraag om binnen de gemeente Den Haag over te stappen naar de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW). De collega’s daar verwachtten de nodige complexe vraagstukken als gevolg van de decentralisaties. Graag ging ik op deze uitnodiging in.

Vanaf 2014 vormde ik samen met Jurjen van der Vlist, Frans van Beek en Hans Boom het eerste ‘klasje’ van NSOB promovendi. Een leerzame tijd waarin zowel inspirerende NSOB’ers als Paul Frissen, Paul ’t Hart, Mark van Twist en Martijn van der Steen als andere ‘lotgenoten’ die het leuk vonden om te gaan promoveren naast een normale baan in de (overheids)praktijk de revue passeerden. Het werk aan de decentralisaties was bijzonder boeiend vanwege alle dynamiek en onzekerheden waar we als gemeente mee werden geconfronteerd. Zo kwam ik tot het plan om in mijn onderzoek na te gaan hoe de aanpak van de decentralisaties er uit ziet en waar de gemeenten op sturen. Een kans om de vragen waar ik in de praktijk van het werk tegenaan liep te gaan verdiepen in een proefschrift.

Op het SZW kerstfeest van 2014 sprak onze algemeen directeur Dineke Ten Hoorn Boer over ons werk in het kader van de decentralisaties. Ze duidde deze ontwikkeling als een grote klus waar we langere tijd aan zouden werken vanuit een hardloopmetafoor. De decentralisaties waren geen klein sprintje, maar een hele marathon. Voor mij inspirerende woorden, ik was immers een aantal jaren eerder begonnen met hardlopen als deelnemer aan de Vredesloop in het Jong Den Haag team.

Zowel het werken aan als het onderzoeken van de decentralisaties verliep aanvankelijk voorspoedig. De decentralisaties bleken een interessant onderzoeksonderwerp te zijn waarin ik mjn vragen uit de praktijk kon verdiepen. Echter het doen van promotieonderzoek is toch iets dat gaat met vallen en opstaan. Zo nu en dan zat ik vertwijfeld in de boeken of achter de computer hoe iets goed uit te werken of aan te pakken. Vele vragen heb ik in ons NSOB klasje besproken of aan promotoren Mark en Menno gemaild. Wat dat betreft is het doen van promotieonderzoek ook net een marathon.

Ook het hardlopen verliep bij mij met vallen en opstaan. Najaar 2015 ging ik onderuit en brak ik mijn elleboog. Hierna volgden in twee jaar tijd maar liefst vier operaties en telkens weer een intensieve periode van herstel en revalidatie met de fysiotherapeut. In deze periode leerde ik dat hele eenvoudige alledaagse dingen ineens onmogelijk zijn als je één van je beide armen niet kan gebruiken. Of in de context van dit onderzoek gesproken, ineens was ik veel minder zelfredzaam en ook sterk afhankelijk van mijn sociale netwerk geworden.

Gaandeweg slaagde ik er in om mijn normale leven met het werk, het onderzoek en ook het hardlopen weer op te pakken. In 2016 liep ik de marathon van Rotterdam. In het begin van 2019 deed zich de interessante kans voor om binnen de gemeente Den Haag over te stappen naar de andere kant van het sociaal domein, de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW). En in 2020 verliet ik de gemeente Den Haag om me vanuit de Algemene Rekenkamer verder te gaan verdiepen in de interbestuurlijke relaties tussen rijksoverheid en gemeenten.

In de afgelopen jaren heb ik met hier en daar nog weer vallen en opstaan en zo nu en dan ook versnellen aan dit proefschrift gewerkt. Om weer in Rotterdam te finishen, deze keer in de marathon van dit promotieonderzoek.

Dankwoord

Het schrijven van een proefschrift is een vrije individualistische bezigheid. Je committeert immers jezelf om gedurende een aantal jaren de diepte in te gaan op een onderwerp en daarover een boek te schrijven. Toch hebben vele mensen bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Dit dankwoord is er voor hen.

Allereerst uiteraard mijn beide promotoren, Mark en Menno. Als begeleidend duo vulden jullie elkaar uitstekend aan. De één door me te inspireren met goede verhalen en inzichtelijke modellen en op een vraag te reageren met snel staccato mailtje om me weer een duw de goede kant op te geven. De ander door mij op het rechte pad te houden wat betreft theoretische en methodologische kwesties en elke vraag toch zeker met drie wedervragen te beantwoorden. Veel dank. Martijn, dankjewel voor de inspirerende gesprekken over overheidssturing en jouw vraag wat ik daar op basis van mijn onderzoek aan zou kunnen toevoegen. Jorgen, dankjewel voor jouw hulp met Nvivo in de verkennende fase van het onderzoek. Arthur, dank voor jouw aanbeveling om in navolging van mijn Metropool opleiding de uitdaging van een promotietraject aan te gaan. En Michelle en Mo, dank voor de altijd vriendelijke ontvangst bij de NSOB.

Hans, Frans en Jurjen, samen vormden wij het eerste ‘klasje’ van NSOB promovendi. Bedankt voor de gezamenlijke leerzame sessies, goede discussies en het meedenken en meelezen op tussentijdse ideeën en teksten. Weliswaar promoveer ik nu als laatste van ons vieren, maar toch nog wel als jongste. Peter en Alain, jullie waren als het aankomt op promoties natuurlijk al ervaringsdeskundigen. Veel dank voor jullie enthousiasme om me bij te staan in de afrondende fase van dit promotietraject en op deze bijzondere dag op te treden als paranimfen.

In een onderzoek naar de gemeentelijke aanpak van de decentralisaties is een beeld van hoe het er aan toe gaat in die gemeenten een belangrijk vereiste. Daarom wil ik alle betrokkenen van de gemeenten Haarlemmermeer, Zwolle, Oss, Utrecht en Den Haag bedanken voor hun medewerking om mij als onderzoeker te ontvangen voor interviews en ook van informatie te voorzien. Dank aan mijn Haagse collega’s Marga, Miranda, Marina, Maaike, Evelyn en Armand voor het meedenken in de opstartfase van mijn casussen. Dank aan het management van de diensten SZW en OCW om mij de gelegenheid te bieden dit onderzoek naast mijn baan uit te voeren. Dank ook aan alle collega’s en vakgenoten die zo nu en dan belangstellend vroegen hoe het met mijn ‘scriptie’ of ‘boekje’ ging en in het bijzonder aan hen die het leuk vonden om teksten mee te lezen en daarop te reageren. Veel dank aan Kirsten voor de goede inhoudelijke suggesties. En veel dank aan Karolien voor de eindredactie van het manuscript.

Vele vrienden, te veel om hier allemaal te benoemen, wil ik bedanken voor de reizen, hardlooprondjes, etentjes, fitnessochtenden, theater- en bioscoopavondjes, spelmiddagen, et cetera. Jullie boden me de zéér welkome afleiding om in mijn vrije tijd niet áltijd met het onderzoek bezig te hoeven zijn. Bart, dank voor de rondjes Den Haag waarin we onze verwonderingen over de decentralisaties met elkaar deelden en in het bijzonder voor die ene avond dat je me weer overeind trok. Heel veel dank ook aan iedereen voor de bezoekjes, boodschappen en meer tijdens de moeilijke perioden die daarop volgden en waarin ik me niet ‘op eigen kracht’ kon redden.

Een laatste woord van dank is voor mijn familie. Jeroen, dankjewel voor alle gezellige gezamenlijke momenten waar ik juist niet met dit onderzoek bezig was, variërend van een drankje bij een strandtent in Scheveningen tot samen het circuit op tijdens Italia a Zandvoort. En tot slot mam, heel veel dank voor alles. Als zorgzame mantelzorger, als kritische meelezer en vooral hoe je me altijd stimuleert en vertrouwt.

Dankjulliewel.

Boek Sturing in 3D

Om mijn proefschrift als boek te ontvangen heb ik bewust gekozen om niet een simpele downloadlink te laten plaatsen maar juist een contactformulier, dit zodat ik je persoonlijk mijn proefschrift als boek kan toesturen.

Boek Sturing in 3D als PDF

Mocht je bij nader inzien ook mijn proefschrift ook als PDF willen ontvangen dan kun je dat in onderstaand contactformulier aangeven.

Dank voor je interesse !
Nils Nijdam

Contactformulier bestellen boek

Om mijn boek Sturing in 3D te ontvangen gelieve gebruikt te maken van onderstaand contactformulier.

Kies één of beide opties om mijn proefschrift ‘Sturing in 3D' te ontvangen
Optioneel
Gebruik "Onderwerp" en "Bericht" om aanvullend een bericht te sturen

Samenvatting

Lees de volledige samenvatting van mijn boek Sturing in 3D op de volgende pagina.

error: Content is protected !!