Advies

Advies

Gedurende zijn loopbaan binnen de Gemeente Den Haag was Nils was onder meer (senior-) beleidsadviseur en directieadviseur / secretaris bij verschillende diensten en op verschillende beleidsterreinen: van onder andere stedelijke ontwikkeling tot sociale zaken en maatschappelijke ondersteuning.

Ambtelijke organisatie

In deze adviserende functies heeft hij veel ervaring opgedaan met het lokale bestuurlijke krachtenveld en hoe het er aan toegaat in een grote ambtelijke organisatie. Hij was veelal werkzaam op het snijvlak van bestuur (ondersteuning en advisering B&W), beleid (strategisch en toekomstgericht) en financiƫn (verbinding beleid & cijfers, o.a. in ombuigings en intensiveringsopgaven).

Kennis en Ervaring

Nils zet graag zijn kennis en ervaring in als adviseur om met u mee te denken over vraagstukken in uw organisatie. Op het gebied van overheidssturing (bv. governance, resilience, responsibility) of het sociaal domein (o.a. werk & inkomen, sociale zaken, Wmo, jeugd). Of ten behoeve van een bestuurlijk of financieel adviestraject.

Uw organisatie

Heeft uw organisatie een concreet en toepasbaar advies nodig, bijvoorbeeld over de toekomst van het gemeentelijk sociaal domein, laat het weten.

error: Content is protected !!